Thứ Năm, 18/7/2024
Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài “Công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số theo tôn giáo ở nước ta trong tình hình mới”

 ThS. Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương,
Chủ tịch Hội đồng khoa học Cơ quan Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Hội đồng nghiệm thu gồm: ThS. Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học Cơ quan Ban Dân vận Trung ương là Chủ tịch; thành viên là một số nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực công tác tôn giáo, dân tộc, công tác dân vận. 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương và các đồng chí đại diện các vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Chủ nhiệm Đề tài, ThS.Trịnh Minh Đại đã báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo đó, hướng nghiên cứu của Đề tài đã được lãnh đạo Ban phê duyệt trong Chương trình hành động số 01-CTr/BDVTW, ngày 17/6/2021 của Ban Dân vận Trung “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận” và Kế hoạch nhiệm vụ của Vụ Tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương.

Đề tài đánh giá thực trạng công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số theo tôn giáo ở nước ta; làm rõ những vấn đề đang đặt ra; rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị đối với động đồng bào dân tộc thiểu số theo tôn giáo hiện nay...; đánh giá thực trạng tình hình kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo; thực trạng công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số theo tôn giáo ở nước ta đồng thời làm rõ công tác dân vận của hệ thống chính trị đối với động đồng bào dân tộc thiểu số theo tôn giáo hiện nay...

Trên cơ sở đó, Đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo tôn giáo ở nước ta hiện nay, góp phần thực hiện có hiệu quả hơn các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân tộc, tôn giáo và cụ thể là đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo tôn giáo, đồng thời kiến nghị với cấp thẩm quyền nâng cao công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số theo tôn giáo để đồng bào tích cực tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến dân tộc, tôn giáo.

Tại Hội nghị nghiệm thu, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng đánh giá Đề tài có chất lượng tốt, được thực hiện một cách công phu, vừa có giá trị nghiên cứu vừa có giá trị thực tiễn và tính hướng dẫn cao. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu được xác định rõ ràng với phương pháp nghiên cứu phù hợp. Ban Chủ nhiệm Đề tài đều là các đồng chí cán bộ nghiên cứu có bề dày kinh nghiệm và thực tiễn. Hội đồng cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót của Đề tài để Ban Chủ nhiệm tiếp thu và chỉnh sửa trong thời gian tới.

Kết quả, Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học “Công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số theo tôn giáo ở nước ta trong tình hình mới”./.

Hoàng Phong

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất