Thứ Ba, 25/6/2024
Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Dự Hội nghị có PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các ủy viên Hội đồng khoa học cơ quan và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương.

 
Quang cảnh Hội nghị 


Báo cáo và các ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị cho thấy: Trong năm 2021, công tác nghiên cứu khoa học của Ban Dân vận Trung ương tiếp tục có nhiều đổi mới, hiệu quả. Ban Dân vận Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện nghiên cứu 06 đề tài, đề án khoa học cấp bộ và hoàn thiện nghiên cứu 01 đề tài độc lập cấp Quốc gia. 05 đề tài, đề án nghiên cứu năm 2021 đã được triển khai nghiên cứu; 07 đề án cơ sở được triển khai đăng ký phê duyệt nghiên cứu cho năm 2022 là những vấn đề mới, cấp thiết đang đặt ra cho công tác dân vận hiện nay.

Các vụ, đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện đề tài, đề án đã được phê duyệt; phối hợp nghiên cứu khoa học, tham gia các đề tài, đề án của các bộ, ban, ngành Trung ương và tham gia hội đồng thẩm định, hội đồng nghiệm thu đề tài, đề án nghiên cứu khoa học cấp bộ… Lãnh đạo Ban, đội ngũ cán bộ, chuyên viên và các thành viên Hội đồng khoa học cơ quan tích cực tham gia viết các chuyên đề hội thảo, nghiên cứu khoa học; viết bài cho các tạp chí khoa học, Tạp chí Dân vận. Bên cạnh đó, hoạt động của Hội đồng khoa học cơ quan ngày càng đi vào nề nếp; đã chủ động định hướng công tác nghiên cứu khoa học đối với các vụ, đơn vị, đảm bảo sát với thực tiễn công tác dân vận trên từng lĩnh vực và thiết thực góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban.

 
PGS.TS Vũ Văn Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

 

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh: Trong những năm gần đây, hoạt động nghiên cứu khoa học của cơ quan Ban Dân vận Trung ương là một điểm sáng trong các cơ quan đảng Trung ương. Hoạt động nghiên cứu khoa học của Ban khá toàn diện và đạt được nhiều thành tích tích cực. PGS.TS Vũ Văn Phúc đề nghị trong thời gian tới, Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương tiếp tục bổ sung vào chương trình hoạt động nghiên cứu khoa học toàn khóa những nội dung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận; tập trung thực hiện 2 đề án khoa học cấp nhà nước…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học và hoạt động của Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương. Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh COVID-19, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Ban, Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, công tác nghiên cứu khoa học, hoạt động của Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương đã cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Chất lượng nghiên cứu các đề tài, đề án tiếp tục được nâng lên, tiến độ triển khai cơ bản đúng quy định. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là công tác nghiên cứu, tham mưu, hướng dẫn... của các vụ, đơn vị và Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận.

 
Đồng chí Bùi Tuấn Quang phát biểu kết luận Hội nghị 

 

Công tác thẩm định, đánh giá các đề tài, đề án tiếp tục được đổi mới, từng bước được nâng cao; tiến độ triển khai thực hiện các đề tài, đề án tiếp tục được quan tâm, kiểm tra  và đôn đốc thường xuyên. Thường trực Hội đồng khoa học cơ quan đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trong việc hướng dẫn quy trình, thủ tục liên quan đến đề tài, đề án. Việc định hướng và tổ chức đăng ký nhiệm vụ khoa học có kết quả thiết thực, thu hút được lực lượng nghiên cứu lớn, có vụ, đơn vị 100% lãnh đạo cấp vụ chủ trì nghiên cứu đề tài, đề án như: Vụ Tôn giáo, Vụ Đoàn thể nhân dân, Vụ Nghiên cứu..., và có nhiều lãnh đạo Ban đăng ký nghiên cứu đề tài, đề án cấp Quốc gia, cấp bộ, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Ban đến công tác nghiên cứu khoa học dân vận nói riêng và công tác nghiên cứu khoa học của Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nói chung.

Trong năm 2022, đồng chí Bùi Tuấn Quang mong muốn Hội đồng khoa học cơ quan, các vụ, đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2021, khắc phục hạn chế. Trong đó, trọng tâm là xây dựng định hướng, chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các đề tài, đề án phục vụ thiết thực nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận; tăng cường phối hợp trong công tác nghiên cứu khoa học và hoạt động nghiên cứu khoa học của các vụ, đơn vị; kiện toàn tổ chức bộ máy của Hội đồng khoa học cơ quan…

Tin và ảnh: Mai Khôi

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất