Thứ Bảy, 25/3/2023
Hội thảo "Kinh nghiệm công tác dân vận trong cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện nay"

Quang cảnh hội thảo


Các đồng chí: Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lý Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Trường Chính trị tỉnh; đại diện thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo ban dân vận các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, lực lượng vũ trang tỉnh; lãnh đạo một số xã, phường của thành phố Lào Cai.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng; có nhiều giải pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp về công tác dân vận; vai trò công tác vận động quần chúng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, các địa phương được khẳng định…

Tuy nhiên, công tác dân vận chính quyền vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Vì vậy, Tỉnh ủy tổ chức hội thảo với mong muốn thông qua các tham luận sẽ làm rõ những kinh nghiệm về kết quả đạt được; những hạn chế, bất cập, nguyên nhân trong thực hiện công tác dân vận của cơ quan, đơn vị, địa phương, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp.

Việc tổ chức hội thảo nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 17 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về “Nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, vận động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025” và Kế hoạch số 83 của Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025”.

Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được 25 tham luận, tại hội thảo có 9 tham luận trình bày trực tiếp đề cập quan điểm, chủ trương của Đảng và các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh; thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận thành cơ chế, chính sách trong phát triển kinh tế - xã hội; công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp.

Các tham luận cũng nêu nhiều kinh nghiệm, kết quả công tác dân vận trong thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; dân vận khéo trong thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; thực hiện quy chế phối hợp giữa chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân vận; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình chính quyền thân thiện của huyện Bảo Yên…

Phát biểu bế mạc hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường đánh giá cao các tham luận đã phản ánh đầy đủ, toàn diện kết quả thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh thời gian qua; phân tích rõ những cách làm hay, với những đổi mới, sáng tạo từ yêu cầu thực tiễn và kinh nghiệm ở cơ sở.

Các ý kiến tại hội thảo còn nêu cụ thể các giải pháp, cách thức tổ chức thực hiện, các kiến nghị, đề xuất. Qua hội thảo, tiếp tục khẳng định công tác dân vận chính quyền có vai trò quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Định hướng xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả, lấy kết quả phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong công tác dân vận chính quyền trong thời gian tới.

(baolaocai.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất