Thứ Ba, 23/7/2024
Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng chính sách, pháp luật”
 
Đồng chí Bùi Tuấn Quang, Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu Đề tài phát biểu tại Hội nghị


Hội đồng nghiệm thu Đề tài gồm 7 thành viên, do ThS. Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học Ban Dân vận Trung ương là Chủ tịch Hội đồng. 

Tham dự Hội nghị có đồng chí TS. Hà Ngọc Anh, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các Ủy viên Hội đồng Khoa học cơ quan và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương.

Báo cáo kết quả nghiên cứu chính của Đề tài, đồng chí Vy Tư Liệu, Chủ nhiệm Đề án nhấn mạnh: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Đề tài “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng chính sách, pháp luật” đã phân tích, đánh giá việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thời gian qua. Trong đó, tập trung làm rõ 3 khía cạnh, đó là: (1) quá trình, cách thức tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; (2) các nội dung tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; (3) các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

 
Đồng chí Vy Tư Liệu, Chủ nhiệm Đề tài trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu chính của Đề tài 


Từ thực trạng đó, Đề tài đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian tới như giải pháp về cơ chế (chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước); giải pháp về các điều kiện bảo đảm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; giải pháp về năng lực, trình độ của cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng chính sách, pháp luật…

Tại Hội nghị nghiệm thu, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng đánh giá Đề tài được triển khai nghiêm túc, công phú và có giá trị khoa học, thực tiễn sâu sắc. Đề tài có kết cấu rõ ràng, phương pháp tiếp cận vấn đề cơ bản phù hợp, các sản phẩm khoa học được trình bày có hệ thống, nhiều điểm mới với lượng thông tin khoa học, tin cậy. Xét về nội dung và hình thức, Đề tài đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra, đáp ứng yêu cầu của đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Bên cạnh việc đánh giá những kết quả đạt được, Hội đồng Nghiệm thu Đề tài đã thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế đồng thời đưa ra một số góp ý để Ban chủ nhiệm Đề án tiếp tục hoàn thiện Đề tài. Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở Đề án "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng chính sách, pháp luật"./.

Tin và ảnh: Mai Khôi

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất