Thứ Năm, 25/4/2024
Nghiệm thu cấp cơ sở Đề án khoa học “Công tác dân vận góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”


 Quang cảnh Hội nghị nghiệm thu ở đầu cầu trung tâm tại Hà Nội


Hội đồng nghiệm thu Đề án gồm 7 thành viên, do ThS. Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng.

Báo cáo tóm tắt Kết quả nghiên cứu Đề án do đồng chí Vũ Anh Tuấn trình bày tại Hội nghị nghiệm thu cho thấy: Qua hơn 36 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, có ý nghĩa lịch sử. Thành công chung đó, có sự đóng góp rất quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, đặc biệt trên lĩnh vực đối ngoại nhân dân ở những vùng, địa bàn biên giới của đất nước. Công tác dân vận ở đây cũng bao hàm công tác đối ngoại nhân dân, nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trưởng, chính sách hòa bình, hữu nghị và hợp tác của nước ta với nước bạn, đồng thời vận động nhân dân các nước ủng hộ đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng và Nhà nước ta…


Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Đề án phát biểu tại Hội nghị nghiệm thu - Ảnh chụp qua màn hình trực tuyến đầu cầu TP. Hồ Chí Minh

Tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia dài khoảng 1.245km, đi qua 10 tỉnh của Việt Nam với 34 huyện, 113 xã biên giới, có 31 thành phần dân tộc và 06 tôn giáo chính. Đề án nghiên cứu công tác dân vận trên địa bàn 6 tỉnh biên giới giữa Việt Nam – Campuchia (bao gồm: An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An, Tây Ninh, Bình Phước) và địa phương có nhiều mô hình hỗ trợ vùng biên giới là TP. Hồ Chí Minh. Đề án làm rõ một số vấn đề lý luận chung, đánh giá thực trạng, dự báo tình hình, trên cơ sở đó đề ra 07 nhóm giải pháp khá cụ thể, toàn diện, để tăng cường công tác dân vận góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Các tác giả cũng xây dựng bản kiến nghị với: Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các tỉnh khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia, nhằm tiếp tục phát huy vai trò công tác dân vận góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trong thời gian tới.


 Đồng chí Bùi Tuấn Quang phát biểu kết luận Hội nghị nghiệm thu


Phát biểu kết luận tại Hội nghị nghiệm thu, đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá: Đề án được nghiên cứu nghiêm túc, công phu, có tính cấp thiết, thực tiễn, thiết thực và thuyết phục; được hoàn thiện theo đúng thuyết minh do Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phê duyệt. Mục tiêu và các nhiệm vụ đề án đã được Ban Chủ nhiệm giải quyết cơ bản theo đúng định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học đề ra. Đề án cũng đề xuất các giải pháp có giá trị, có tính thực tiễn, khả thi và một số kiến nghị khá xác đáng... Đồng chí Bùi Tuấn Quang cũng đề nghị Ban chủ nhiệm Đề án nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, bổ sung, hoàn thiện các sản phẩm nghiên cứu để nghiệm thu cấp Ban (cấp bộ).

Trên cơ sở bỏ phiếu kín, Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu cấp cơ sở Đề án “Công tác dân vận góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”.

PV

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất