Thứ Năm, 18/7/2024
Nghiệm thu cấp cơ sở Đề án khoa học “Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát đối với công tác dân vận của Đảng trong thời gian tới”
 

Quang cảnh Hội nghị nghiệm thu


Hội đồng nghiệm thu Đề án gồm 7 thành viên, do đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng và thành viên là các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực công tác dân vận.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Hà Ngọc Anh, Nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các Ủy viên Hội đồng Khoa học cơ quan và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương.

Tại Hội nghị nghiệm thu, đồng chí Bùi Tuấn Quang đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề án. Theo đó, phần nội dung nghiên cứu của Đề án được kết cấu thành 2 phần: Phần 1 Một số vấn đề chung và thực trạng chất lượng kiểm tra, giám sát đối với công tác dân vận của Đảng hiện nay. Phần 2 Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát đối với công tác dân vận của Đảng trong thời gian tới.

Trong phần I, Đề án tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến nội dung nghiên cứu và trình bày các kết quả nghiên cứu thực tiễn, trên cơ sở đó xác định những hạn chế, nguyên nhân và xác định những vấn đề đặt ra trong chất lượng kiểm tra, giám sát công tác dân vận thời gian qua. Đề án nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát về công tác dân vận được quan tâm chỉ đạo và chú trọng thực hiện khá nền nếp, thường xuyên và nhìn chung là có chất lượng, hiệu quả; hầu hết các chủ trương, nghị quyết được định kỳ kiểm tra, sơ kết, tổng kết theo đúng quy định; các đợt kiểm tra, giám sát đều có kế hoạch khá chi tiết, lựa chọn địa bàn kiểm tra khá toàn diện... Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát theo lĩnh vực, chuyên đề cũng thường xuyên được thực hiện có kết quả; khi cần thiết, có vấn đề nảy sinh đã tổ chức kiểm tra, giám sát đột xuất để nắm tình hình và tham mưu.

 

Đồng chí Bùi Tuấn Quang trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề án


Bên cạnh đó, Đề án làm rõ một số vấn đề đang đặt ra với công tác kiểm tra, giám sát công tác dân vận hiện nay như: Công tác kiểm tra, giám sát công tác dân vận ở một số nơi chưa có trọng tâm, trọng điểm, công tác hậu kiểm vẫn chưa được quan tâm. Vai trò, trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra của một số ban dân vận cấp ủy chưa cao, có nơi còn chung chung. Sự phối hợp, kết hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể chưa thực sự chặt chẽ. Hoạt động kiểm tra, giám sát có nơi, có lúc chưa phát huy hết tinh thần, trách nhiệm trong xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, xác định những vấn đề yếu kém, nổi cộm để có phương án khắc phục kịp thời. Trong kiểm tra, giám sát ở một số nơi còn nể nang, né tránh, ngại va chạm, chưa nói thẳng, nói thật, chưa thực sự dựa vào nhân dân để lắng nghe phản ánh những vi phạm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên...

Trong phần II, Đề án đề xuất 5 nhóm giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát đối với công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới, đó là: (1) Nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, tổ chức đảng và chi bộ, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của việc kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết và các văn bản của Đảng đối với công tác dân vận. (2) Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới, cán bộ, đảng viên thực hiện các chủ trương, nghị quyết và các văn bản của Đảng đối với công tác dân vận. (3) Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia kiểm tra, giám sát các chủ trương, nghị quyết và các văn bản của Đảng đối với công tác dân vận. (4) Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát các chủ trương, nghị quyết và các văn bản của Đảng đối với công tác dân vận. (5) Tăng cường đôn đốc, theo dõi việc chấp hành thông báo kết quả kiểm tra, giám sát đối với công tác dân vận.

 

Đồng chí Nguyễn Lam phát biểu tại Hội nghị nghiệm thu


Sau khi nghe Chủ nhiệm Đề án trình bày kết quả nghiên cứu chính, các phản biện và ủy viên Hội đồng nghiệm thu đã nhận xét, đánh giá một cách khoa học, khách quan về tính cấp thiết, bố cục, nội dung và hình thức của Đề án; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của Đề án để Ban Chủ nhiệm tiếp thu và hoàn thiện. Một số đại biểu tham dự đã phát biểu ý kiến đóng góp, bổ sung Đề án.

Hội đồng khẳng định Đề án có tính cấp thiết, mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Đề án được triển khai nghiêm túc, công phu; có kết cấu rõ ràng, phương pháp tiếp cận vấn đề cơ bản phù hợp; nội dung nghiên cứu phong phú, các kết quả nghiên cứu đã cơ bản đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Hội đồng đề nghị Ban chủ nhiệm Đề án tiếp thu tối đa, chọn lọc ý kiến của các thành viên Hội đồng và đại biểu để chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án.

 

Các thành viên Hội đồng Nghiệm thu, Ban Chủ nhiệm Đề án, Hội đồng Khoa học cơ quan và Vụ Nghiên cứu - Ban Dân vận Trung ương tại Hội nghị


Kết quả, Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở Đề án khoa học “Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát đối với công tác dân vận của Đảng trong thời gian tới”.

Tin và ảnh: Hà Thanh

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất