Thứ Tư, 17/4/2024
Nghiệm thu cấp bộ (ban Đảng) Đề án "Công tác dân vận góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển"
 
Quang cảnh Hội nghị nghiệm thu 


Hội đồng nghiệm thu Đề án gồm 7 thành viên, do TS. Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng.

Tại Hội nghị nghiệm thu, thay mặt Ban Chủ nhiệm Đề án, ThS. Vũ Anh Tuấn, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Đề án đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề án. Trong đó nêu rõ: Công tác dân vận trên địa bàn biên giới cũng chính là công tác đối ngoại nhân dân nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách hòa bình, hữu nghị và hợp tác của nước ta đối với nước ngoài, đồng thời vận động nhân dân các nước ủng hộ đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng và Nhà nước ta. Công tác dân vận ở vùng biên có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tích cực tham gia bảo vệ độc lập, chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia.

 
Đồng chí Vũ Anh Tuấn trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề án 

 

Thời gian qua, công tác dân vận tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, tập trung lãnh đạo bằng nhiều nội dung cụ thể mang tầm chiến lược. Trong đó, vai trò hết sức quan trọng của sự tập trung lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền địa phương về công tác dân vận tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân và đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia bằng nhiều mô hình và giải pháp hiệu quả. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đời sống của nhân dân vùng biên giới từng bước được nâng lên; niềm tin và sự gắn bó giữa Đảng và nhân dân ngày càng sâu sắc. Cấp ủy, chính quyền các cấp tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc nắm tình hình nhân dân và xây dựng các phong trào đoàn kết trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thông qua nhiều hình thức, từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; phát động các phong trào thi đua yêu nước. Hoạt động đối ngoại nhân dân của cấp ủy, chính quyền, nồng cốt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp của Tổ chức hữu nghị, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân tuyến biên giới với các tổ chức và nhân dân các nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt được, công tác dân vận tuyến biên giới vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức. Với đặc thù là tuyến biên giới quan trọng, biên giới Việt Nam - Campuchia tiềm ẩn nhiều nguy cơ như: sự chống phá của các thế lực thù địch; hoạt động các loại tội phạm ngày càng tinh vi, nhất là tội phạm buôn lậu trên tuyến biên giới đất liền, trên biển; tình trạng lừa đảo đưa người Việt Nam sang làm việc tại các sòng bạc bên kia biên giới; đời sống kinh tế, trình độ dân trí của một bộ phận nhân dân tuyến biên giới, vùng đồng bào dân tộc còn thấp; tranh chấp, khiếu kiện về đất đai trong nhân dân ở một vài khu vực có vụ việc còn kéo dài, phức tạp tiềm ẩn nguy cơ làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác dân vận có nơi, có chỗ vẫn còn hạn chế như sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền cho công tác dân vận; công tác nắm tình hình nhân dân còn chưa sâu; sự tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chưa hiệu quả; công tác dân vận chính quyền tại một số địa phương tuyến biên giới chưa được quan tâm đúng mức…

Việc nghiên cứu Đề án “Công tác dân vận góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia” đã góp phần giải quyết những khó khăn, tồn tại trên, nhất là trên cơ sở làm rõ thực trạng, nguyên nhân thực trạng của những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm của công tác dân vận góp xây dựng biên giới Việt Nam - Campuchia. Đề án đã đề ra các nhóm giải pháp, kiến nghị công tác dân vận góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia trong thời gian tới, đó là (1) Công tác dân vận tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tại địa bàn biên giới Việt Nam - Campuchia; (2) Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội; gắn với phát huy công nghệ thông tin, đấu tranh chống các thông tin xấu, độc. (3) Chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, kịp phát hiện các vấn đề bức xúc, phức tạp trong nhân dân trên tuyến biên giới. (4) Công tác dân vận tham gia nâng cao đời sống, kinh tế, văn hóa, tinh thần cho nhân dân vùng biên giới Việt Nam - Campuchia. (5) Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền nhằm phục vụ tốt nhất cho phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhân dân tuyến biên giới. (6) Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang trong công tác đối ngoại nhân dân ở vùng biên giới. (7) Quan tâm công tác dân vận đối với cộng đồng người Việt tại Campuchia. (8) Tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.

 
TS. Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại Hội nghị nghiệm thu 

 

Tại Hội nghị nghiệm thu, sau khi nghe Chủ nhiệm Đề án trình bày các kết quả nghiên cứu của Đề án, các thành viên Hội đồng nghiệm thu và một số đại biểu tham dự đã lần lượt nhận xét phản biện, phát biểu ý kiến. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng nghiệm thu thống nhất đánh giá: Đề án được triển khai nghiêm túc, công phu; có kết cấu rõ ràng, phương pháp tiếp cận phù hợp, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đề ra. Đề án có nhiều số liệu, biểu bảng, có giá trị khoa học và giá trị ứng dụng cao, có thể làm tài liệu tham khảo cho các đề tài sau…

 
 Các thành viên Hội đồng Nghiệm thu, Ban Chủ nhiệm Đề án và các đại biểu dự Hội nghị nghiệm thu 


Tuy nhiên do lý do chậm tiến độ, Hội đồng nhất trí thống nhất nghiệm thu Đề án "Công tác dân vận góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển" đạt loại Khá./.

Tin và ảnh: Minh Khôi

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất