Thứ Ba, 23/7/2024
Nghiệm thu cấp bộ (ban Đảng) Đề án "Công tác dân vận góp phần nâng cao vai trò của đảng viên là người theo tôn giáo và vận động người theo tôn giáo vào Đảng"

Hội đồng nghiệm thu Đề án gồm 7 thành viên, do TS. Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng.

Tại Hội nghị nghiệm thu, thay mặt Ban Chủ nhiệm Đề án, TS. Đinh Thị Xuân Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Ban Dân vận Trung ương, Chủ nhiệm Đề án đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề án.


 Quang cảnh Hội nghị nghiệm thu


Sau hơn 18 năm thực hiện Quy định 123, Quy định 06, công tác kết nạp đảng viên là người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt Đảng đạt được những kết quả tích cực. Số lượng người theo tôn giáo được kết nạp vào Đảng ngày càng tăng đã góp phần làm thay đổi cơ cấu đảng viên trong toàn Đảng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng cao, hệ thống chính trị ở vùng đồng bào tôn giáo được tăng cường; tình hình thôn, bản, xóm “trắng” đảng viên, chi bộ được khắc phục; giảm số chi bộ, đảng viên sinh hoạt ghép,… Đảng viên là người theo tôn giáo phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với đồng bào có đạo, chủ động tham gia cùng chính quyền địa phương trong tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia cùng chính quyền địa phương xử lý các vấn đề phức tạp liên quan đến tôn giáo, góp phần ổn định tình hình hoạt động tôn giáo tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Ban Dân vận được phân công phối hợp các ban xây dựng Đảng tham mưu kế hoạch tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, về công tác phát triển đảng viên là người theo tôn giáo trong quần chúng nhân dân và đồng bào tôn giáo. Ban dân vận các tỉnh ủy, thành ủy chủ động phối hợp với các cơ quan xây dựng Đảng tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, thường xuyên rà soát, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, đảng viên là người theo tôn giáo phù hợp với năng lực, sở trường, sức khỏe của mỗi người nhằm phát huy tốt khả năng, năng lực của họ.

Công tác bố trí và sử dụng đội ngũ đảng viên là người theo tôn giáo được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là người theo tôn giáo; nhiều cán bộ, đảng viên là người theo tôn giáo được tín nhiệm, tham gia vào cấp ủy, Hội đồng nhân dân các cấp và giữ chức danh chủ chốt ở một số địa phương, đơn vị, hoặc là người đứng đầu các cơ quan, đoàn thể.

Cấp ủy, các ban xây dựng đảng và cơ quan chuyên môn đã phối hợp đồng bộ, thống nhất nội dung, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động chức sắc tôn giáo hiểu đúng và ủng hộ chủ trương phát triển đảng viên là người theo tôn giáo của Đảng, qua đó, chức sắc tôn giáo làm cầu nối tuyên truyền, vận động, khích lệ và tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng tín đồ tôn giáo tham gia hoạt động xã hội, tham gia Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và phấn đấu trở thành đảng viên.


 TS. Đinh Thị Xuân Trang, Chủ nhiệm Đề án báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu


Từ việc nghiên cứu thực trạng,
Ban Chủ nhiệm Đề án đã đề xuất 2 nhóm giải pháp về công tác dân vận, đó là: giải pháp đối với công tác dân vận góp phần nâng cao vai trò đảng viên là người theo tôn giáo và giải pháp đối với công tác dân vận tham gia vận động người theo tôn giáo vào Đảng.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng nghiệm thu và một số đại biểu tham dự đã lần lượt nhận xét phản biện, phát biểu ý kiến đóng góp. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng nghiệm thu thống nhất đánh giá: Đề án được thực hiện công phu, nghiêm túc mặc dù đây là một lĩnh vực khó. Ban Chủ nhiệm Đề án đã có cách tiếp cận vấn đề đảm bảo logic; phương pháp nghiên cứu phù hợp; các sản phẩm đảm bảo số lượng và yêu cầu của một đề án khoa học. Đề án có giá trị thực tiễn cao. Đề án đã đưa ra được những nhận xét khách quan, khoa học; đưa ra các nhóm giải pháp chặt chẽ, những kiến nghị phù hợp. Bên cạnh các kết quả đạt được, Đề án còn một số hạn chế, Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban Chủ nhiệm Đề án cân nhắc, tiếp thu các yêu cầu, sửa chữa, bổ sung để hoàn thiện Đề án.

Kết quả, Hội đồng nhất trí thống nhất nghiệm thu Đề án "Công tác dân vận góp phần nâng cao vai trò của đảng viên là người theo tôn giáo và vận động người theo tôn giáo vào Đảng" với xếp loại Xuất sắc./.

Bích Quyên

 


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất