Thứ Hai, 6/12/2021
Hội thảo "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng"

 

Sau khi nghe tóm tắt kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị của Ban Dân vận tỉnh; các đại biểu đã tiến hành thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác dân vận. Chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện; chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện công tác dân vận; đề xuất một số giải pháp để công tác dân vận đạt kết quả cao hơn…

Phát biểu tại hội thảo đồng chí Trần Thị Lộc, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tiếp thu những ý kiến của các đại biểu; đồng thời khẳng định trong thời gian tới cần quan tâm hơn nữa đến các lĩnh vực dân vận chính quyền, dân vận khéo, kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng hoạt động của những người làm công tác dân vận. Qua những ý kiến phát biểu tại hội thảo đồng chí cũng đưa những vấn đề cần khắc phục, giải quyết trong thời gian tới cụ thể như: Nhận thức về vị trí, vai trò công tác dân vận của cấp ủy, các cấp ngành, địa phương còn hạn chế; cần có những cuộc kiểm tra chuyên đề đối với công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận chính quyền, dân chủ cơ sở; Đề xuất để đưa tiêu chí dân chủ cơ sở vào trong tiêu chí đánh giá thi đua của cấp ủy cũng như hoạt động của chính quyền. Xây dựng đề án về đổi mới hoạt động công tác mặt trận tổ quốc và đoàn thể ở cấp thôn, tổ. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để nâng cao đời sống của bà con ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Sớm đề xuất để triển khai những giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền, xây dựng quy chế phối hợp. Giải pháp nắm dân, cần tập hợp, phối hợp chặt chẽ cả hệ thống chính trị….

Đây là dịp để đội ngũ những người làm công tác dân vận cùng chia sẻ, phát huy những ưu điểm, khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác dân vận; tìm ra những giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong việc tham mưu cho cấp ủy giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của hệ thống chính trị nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

Nguồn: baobackan.org.vn, ngày 12/5/2016

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất