Thứ Hai, 6/12/2021
Nâng cao hiệu quả vận động các dân tộc khu vực biên giới Tây Bắc trong bảo vệ an ninh biên giới

 Thiếu tướng Đinh Trọng Ngọc chủ trì Hội nghị

Dự và chủ trì tọa đàm có Thiếu tướng Đinh Trọng Ngọc, PGS,TS, Chính ủy Học viện Biên phòng; Đại tá Nguyễn Văn Đức, Chính ủy BĐBP Sơn La.

Ý kiến tham luận đã đề cập các vấn đề: Đánh giá công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; sự lãnh đạo của Đảng về công tác tôn giáo, tín ngưỡng trong đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên giới; công tác phối hợp trong đấu tranh phòng chống ma túy qua biên giới giữa Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới; thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa BĐBP tỉnh với các ban, ngành, lực lượng trong vận động đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới phòng, chống tuyên truyền đạo trái pháp luật; thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia của BĐBP tỉnh Sơn La và một số kinh nghiệm rút ra từ hoạt động vận động đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới tham gia phòng, chống mua, bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy của BĐBP tỉnh Sơn La.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chính ủy Học viên Biên phòng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tình hình trên khu vực biên giới Tây Bắc còn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật; công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm mua, bán vận chuyển các chất ma túy qua biên giới. Do vậy, đòi hỏi BĐBP tỉnh cần tiếp tục phối hợp tốt với các ban, ngành, lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước; cần có những nội dung, giải pháp tuyên truyền cụ thể để đồng bào dễ hiểu, dễ nghe và làm theo có hiệu quả.

Nguồn: bienphong.com.vn/Hờ A Thành, 17/5/2016

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất