Thứ Tư, 24/4/2024
Hội nghị sinh hoạt khoa học quý III/2016
PGS.TS Lê Văn Cương trao đổi chuyên đề

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương: Lò Văn Giàng, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Lam và các cán bộ, chuyên viên của cơ quan Ban Dân vận Trung ương.

Tại Hội nghị sinh hoạt khoa học, PGS.TS Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược khoa học, Bộ Công an đã trao đổi chuyên đề “Một số quan điểm, giải pháp xây dựng mối quan hệ Đảng - Dân trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế”.

Theo đó, các quan điểm, giải pháp và vấn đề có ý nghĩa quyết định để tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân là Đảng phải chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích của nhân dân; thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; củng cố và xây dựng tổ chức đảng thật trong sạch vững mạnh; khắc phục cho được những hiện tượng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, "lợi ích nhóm", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"... trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có chức, có quyền đang gây  ra những bức xúc trong dư luận xã hội hiện nay.

Hội nghị sinh hoạt khoa học đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận, các ý kiến đều nhất trí những quan điểm, giải pháp đã được đưa ra và các quan điểm, giải pháp này rất có ý nghĩa đối với công tác dân vận của Đảng trong tình hình hiện nay.

Bích Quyên

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất