Thứ Bảy, 2/3/2024
Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, tập hợp kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước
 
 Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
phát biểu khai mạc buổi Tọa đàm. 

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam chủ trì Tọa đàm.

Cùng dự buổi tọa đàm có, TS Trần Thanh Mẫn Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; TS Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; TS Đỗ Văn Đương, Phó trưởng ban Dân nguyện Quốc hội, đại diện các lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, các tổ chức chính trị xã hội, Ủy ban MTTQ một số tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc buổi Tọa đàm, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Việc nắm bắt ý kiến của nhân dân là yêu cầu của Đảng, Nhà nước. Tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, nhu cầu của người dân là chức năng của MTTQ đã được hiến định và luật hóa. Luật MTTQ đã quy định MTTQ Việt Nam đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, điều đó yêu cầu MTTQ Việt Nam phải biết nhân dân đang nghĩ gì, cần gì và ý kiến của nhân dân về các chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đồng thời đây cũng là nhiệm vụ cốt lõi trong công tác giám sát của MTTQ Việt Nam nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Nguyễn Thiện Nhân: Cần nghiên cứu về xu hướng, mức độ quan tâm của nhân dân, những vấn đề về xã hội đã ảnh hưởng đến tư tưởng của nhân dân. Tại mỗi Kỳ họp Quốc hội, MTTQ nhận được 23 nghìn kiến nghị nhưng chỉ có 15 phút để báo cáo, vì vậy Mặt trận cần lựa chọn những vấn đề phản ánh được ý kiến, tâm tư của đa số hoặc những vấn đề có tính dự báo để báo cáo trước Quốc hội. Đặc biệt quan tâm đến việc sử dụng những kết quả thu được từ việc thu thập, đánh giá ý kiến của nhân dân, Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Mong muốn nhân dân hiểu về tình hình đất nước, về sự phát triển xã hội, tình hình quốc tế, có thái độ tích cực với sự phát triển đất nước, cần phản hồi những ý kiến của nhân dân để tạo sự đồng thuận, khuyến khích nhân dân có sáng kiến hay, tích cực. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Nguyễn Thiện Nhân cho biết: “Không phải chính sách nào cũng được người dân ủng hộ nhưng dứt khoát một chính sách tốt thì phải được đa số người dân ủng hộ”. Do đó trong việc xây dựng chính sách, cần nắm được tâm tư, suy nghĩ, nhu cầu của người dân, nhất là những đối tượng bị ảnh hưởng, chi phối bởi chính sách đó. Đối với những chính sách dài hạn 5-10 năm, trong quá trình triển khai có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Nắm bắt tình hình nhân dân về góc độ chính sách phải được quan tâm thực hiện từ khi hình thành chính sách, thực hiện chính sách, đánh giá chính sách quả, điều chỉnh chính sách. 

Cần coi mỗi người dân là một “cảm biến xã hội” để thu thập được nhiều nhất ý kiến của nhân dân. Việc tiếp xúc cử tri, nhân dân của các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cũng là một kênh để tiếp nhận ý kiến của nhân dân. Việc điều tra xã hội học phải thực hiện theo chuyên đề và ở những thời điểm nhất định. Đặc biệt, cần quan tâm đến các diễn đàn xã hội để thông qua không gian mạng, môi trường internet thu thập được ý kiến của các tầng lớp nhân dân một cách nhanh nhất. Môi trường điện tử là một kênh tiếp nhận thông tin rất quan trọng. Về lâu dài, Mặt trận phải quan tâm đến phương tiện này. Mặt trận sẽ dựa vào những “cảm biến xã hội”, tức người dân, đồng thời đặt hàng các Viện nghiên cứu điều tra, thu thập ý kiến của nhân dân một cách khoa học nhất. Đối với những vấn đề lớn cần có điều tra về dư luận xã hội, cần đặt hàng Viện nghiên cứu dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo Trung ương để lấy kết quả làm một kênh thông tin – đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gợi ý. 

Tại buổi Tọa đàm các đại biểu đến từ các cơ quan ban, ngành Trung ương, các đơn vị địa phương đã chia sẻ nhiều nội dung quan trọng, bức thiết về công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Đó là yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Công tác nắm bắt, phản ánh và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên, phụ nữ, nông dân, nhất là những vấn đề bức xúc ở nông thôn. Công tác nắm bắt, tập hợp ý kiến kiến nghị của cán bộ, công nhân viên chức người lao động; các nhà khoa học, đội ngũ trí thức. Kinh nghiệm tổ chức mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội nắm bắt, tập hợp ý kiến kiến nghị của nhân dân của Ủy ban MTTQ TP. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ…

Tại Tọa đàm Thạc sỹ Nguyễn Huy Cường - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương nhận định nêu: Các cấp ủy đảng nhận thức chưa sâu sắc, chưa đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận các tầng lớp nhân dân trong công tác lãnh đạo, quản lý. Để khắc phục những hạn chế, Thạc sỹ Nguyễn Huy Cường cho biết, Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI) đặt ra yêu cầu phải đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội coi đây là công việc quan trọng và cần thiết. Để thực hiện tư tưởng, chỉ đạo nêu trên, trong thời gian tới, công tác dư luận xã hội nắm bắt, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân cần tập trung thực hiện tốt 6 giải pháp:

 Nâng cao năng lực tham mưu giúp cấp ủy trong việc nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; phản ánh, dự báo đúng, trúng tình hình tâm trạng, tư tưởng và dư luận xã hội của các tầng lớp nhân dân. Đổi mới quy trình, phương thức, cách thức tổ chức, lựa chọn nội dung điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, báo cáo điều tra phải đảm bảo khách quan trung thực có phân tích tổng hợp dự báo tình hình đề xuất kiến nghị.Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác dư luận xã hội trong hệ thống tuyên giáo, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Đồng thời, cần đổi mới cách thức tổ chức, duy trì hoạt động của mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội, bảo đảm yêu cầu về số lượng, chất lượng, có đại diện nhiều giai tầng xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác lý luận, đặc biệt là nghiên cứu các cơ chế hình thành dư luận xã hội để tham mưu giúp các cấp ủy đảng cách thức định hướng dư luận xã hội có hiệu quả. Quan tâm bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị làm công tác dư luận xã hội. 

Phó Chủ tịch MTTQ TP HCM Trần Tấn Ngời nêu ý kiến, người dân phản ánh nói để làm cái gì khi ý kiến của họ không được tiếp thu giải quyết thấu đáo. Do đó phải có cơ chế gì đó để người dân “mở miệng” ra. Nhiều ý kiến người dân nói rất là tâm tư nhưng tiếp thu như thế nào là vấn đề. Cho nên phải làm sao để người dân nói hết tâm tư nguyện vọng của mình, dù họ có nói rát lòng như thế nào đó thì cũng phải có cơ chế để lắng nghe, tiếp thu, giải quyết.

Chia sẻ về những khó khăn, hạn chế Tiến sỹ Đỗ Văn Đương, Phó trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết: Tại mỗi kỳ họp Quốc hội, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới rất nhiều, trung bình có tới trên 2.000 ý kiến/kỳ. Vấn đề đặt ra là làm sao trả lời, giải đáp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, do đó cần đề nghị Chính phủ sớm có quy định về tiêu chí và phân loại việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo các nhóm vấn đề đã, đang, sẽ giải quyết và các kiến nghị giải trình cung cấp thông tin đến cử tri; xác định rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các bộ, ngành, chính quyền địa phương trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri; hạn chế tối đa tình trạng “nợ đọng” việc giải quyết. Xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri và nhân dân là một trong những tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của Bộ trưởng, Trưởng ngành, cơ quan, đơn vị.

Theo đó, Tiến sỹ Đỗ Văn Đương nhấn mạnh: Cần đổi mới vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam theo quy định của Điều 9 Hiến pháp 2013. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo các tổ chức thành viên thực hiện nhiệm vụ vận động, tập hợp quần chúng nhân dân, tăng cường kiểm soát hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân ngay từ cơ sở. Đưa các hoạt động giám sát đi vào thực chất, có kiến nghị xác đáng sau giám sát, đặc biệt quan tâm giám sát các nội dung bức xúc có liên quan đến lĩnh vực mà đông đảo cử tri và nhân dân, quan tâm, kiến nghị, theo dõi, đeo bám đến cùng việc giải quyết. 

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình khẳng định trong những năm qua nhất là từ khi thực hiện đề án vê đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam từ năm 2015 đến nay công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân đã được duy trì có nền nếp và đạt được những kết quả tích cực. Từ năm 2015 đến nay Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổng hợp được 6 báo cáo với hơn 10 nghìn ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên theo Phó Chủ tịch Lê Bá Trình bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân của MTTQ Việt Nam vẫn còn những hạn chế đó là nhận thức, trách nhiệm của một số Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên về công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân còn hạn chế. 

Theo Tiến sỹ, Lê Bá Trình - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, để nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận 100 của Ban Bí thư về đổi mới và nâng cao công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; Nghị quyết 03 của Hội nghị lần thứ 2 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đề án 01 “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”. Việc nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân phải đảm bảo kịp thời, khách quan, trung thực, mang tính xây dựng, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần tăng tính hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Trong quá trình tập hợp ý kiến của cử tri và nhân dân cần kết hợp với công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội để dân hiểu và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Cần mở rộng, tăng cường các hình thức thu thập ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, dư luận xã hội từ Trung ương đến cơ sở thông qua việc tập hợp ý kiến của cử tri và nhân dân trước kỳ họp của Quốc hội và HĐND các cấp. Thông qua hệ thống tổ chức của Mặt trận, các đoàn thể chính trị, xã hội và các tổ chức thành viên, tổ chức mạng lưới thu thập ý kiến, nguyện vọng của nhân dân của Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở. Có thể mở chuyên mục thu thập ý kiến của nhân dân trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trên mạng xã hội như Facebook, Twiter… để tập hợp, đặc biệt là những thời điểm có tình hình nóng bỏng xảy ra cần phải tập hợp thông tin kịp thời. Qua việc tổ chức tọa đàm, MTTQ Việt Nam sẽ tập hợp ý kiến, kinh nghiệm của các tổ chức thành viên, các địa phương, các chuyên gia nhà khoa học để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nắm bắt, tập hợp phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước- Tiến sỹ, Lê Bá Trình  cho biết./.

Nguồn: dangcongsan.vn, ngày 17/12/2016

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất