Thứ Hai, 15/7/2024
Hội đồng khoa học cấp Bộ Quốc phòng tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài khoa học

 Thiếu tướng Lê Hiền Vân chủ trì hội nghị 

Các thành viên Hội đồng khoa học đánh giá, đề tài là vấn đề nghiên cứu quan trọng, có tính cấp thiết về lý luận, thực tiễn. Kết quả nghiên cứu đáp ứng được tính cấp thiết đặt ra; cung cấp cơ sở khoa học để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, TCCT, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp nghiên cứu, vận dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng công tác dân vận của quân đội, trực tiếp là các đơn vị đứng chân trên địa bàn trọng yếu về quốc phòng – an ninh trong tình hình mới. Đề tài được tổ chức nghiên cứu chặt chẽ, công phu, nghiêm túc, đúng tiến độ, đúng quy trình; chỉ rõ mục đích, chủ thể, lực lượng, đối tượng, nội dung, hình thức, phương pháp, nguyên tắc tiến hành công tác dân vận của quân đội trên địa bàn trong yếu về quốc phòng – an ninh. Thành công nổi bật của đề tài là đã đưa ra và phân tích làm rõ khái niệm chất lượng và nâng cao chất lượng công tác dân vận của quân đội; xây dựng được các tiêu chí đánh giá chất lượng công tác dân vận của quân đội trên địa bàn trọng yếu về quốc phòng – an ninh. Đề tài đã dự báo được một số yếu tố tác động, xác định 4 yêu cầu; 6 giải pháp cơ bản, đồng bộ, với nhiều nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực, khả thi nhằm nâng cao chất lượng công tác dân vận của quân đội trên địa bàn trọng yếu về quốc phòng – an ninh...

Kết luận buổi nghiệm thu, Thiếu tướng Lê Hiền Vân khẳng định: Đề tài là công trình khoa học độc lập, có tính cấp thiết về lý luận, thực tiễn và giá trị sử dụng, ứng dụng trong toàn quân. Đề tài được tổ chức nghiên cứu công phu, nghiêm túc và có chất lượng tốt theo mục tiêu, nội dung nghiên cứu đã xác định. Hội đồng nhất trí nghiệm thu để đưa kết quả nghiên cứu đề tài vận dụng vào thực tiễn. Chủ nhiệm đề tài căn cứ vào kết luận của hội đồng và ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện các sản phẩm của đề tài; báo cáo Bộ Quốc phòng qua Cục Khoa học Quân sự để xem xét công nhận kết quả nghiên cứu...

Nguồn: qdnd.vn, 13/1/2017

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất