Thứ Bảy, 22/6/2024
Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ

Hội thảo đã tập trung thảo luận, đề xuất những giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, góp ý kiến xây dựng Đảng và chính quyền đạt hiệu quả. Đại diện UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho rằng, cơ quan chủ trì giám sát phải xây dựng nội dung, kế hoạch giám sát và có văn bản đề nghị cơ quan Nhà nước cùng cấp (quản lý về lĩnh vực được giám sát) góp ý, thống nhất nội dung giám sát. Hội Nông dân tỉnh đề xuất, cần tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng giám sát cho cán bộ làm công tác giám sát và phản biện xã hội. Còn theo đại diện Thành ủy Vũng Tàu, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng và chính quyền.

Để nâng cao chất lượng giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Ban Dân vận Trung ương cần có hướng dẫn cụ thể để việc giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể thực hiện thuận lợi.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn, ngày 28/3/2017

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất