Thứ Bảy, 22/6/2024
Nghiệm thu đề tài nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng tự quản đường biên mốc giới

 Đại tá Phùng Quốc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, Chủ nhiệm Đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài

Tại buổi nghiệm thu, Đại tá Phùng Quốc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài trên các lĩnh vực như: Những vấn đề cơ bản về nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới của BĐBP; Đặc điểm, tình hình có liên quan và thực trạng phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới của BĐBP Cao Bằng; Dự báo tình hình và một số giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới của BĐBP Cao Bằng.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã đưa ra ý kiến phản biện và đánh giá cao tính khoa học (cả lý luận và thực tiễn), tính sáng tạo và cấp thiết của đề tài, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; đặc biệt là ý nghĩa, vai trò của đề tài trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, Hội đồng nghiệm thu cũng đã bổ sung một số ý kiến, nội dung cho đề tài nhằm hoàn thiện và ứng dụng vào tình hình thực tiễn của BĐBP Cao Bằng.

Đồng chí Hoàng Giang, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng kết luận: Đề tài “Nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới” của BĐBP Cao Bằng đạt loại xuất sắc cấp tỉnh.

Nguồn: bienphong.com.vn, 7/4/2017

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất