Thứ Ba, 25/6/2024
Hội nghị sơ kết hoạt động của Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương 6 tháng đầu năm
 
 Quang cảnh Hội nghị


Cùng dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban; đồng chí Ngô Anh Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng khoa học cơ quan; các thành viên Hội đồng; đại diện các Vụ, đơn vị Ban Dân vận TW.

Dự thảo báo cáo của Hội đồng khoa học cơ quan và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động nghiên cứu khoa học của Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Ban và hướng dẫn của Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, đạt được những kết quả đáng ghi nhân, góp phần nâng cao nhận thức, trình độ về nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên của Ban Dân vận Trung ương. Nổi bật là Hội đồng khoa học cơ quan đã tổ chức sinh hoạt khoa học với hình thức đa dạng, nội dung chuyên sâu cả về lý luận và thực tiễn, tập hợp được các chuyên gia, các nhà lãnh đạo, quản lý đóng góp trí tuệ, tâm huyết xây dựng các báo cáo tư vấn để lãnh đạo tham khảo...

Bên cạnh việc chủ trì phối hợp với các vụ, đơn vị tổ chức nghiên cứu các đề tài, đề án khoa học được giao đảm bảo chất lượng và tiến độ, Hội đồng khoa học cơ quan đã tích cực tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, coi trọng việc đổi mới sinh hoạt khoa học, hội nghị, hội thảo nhằm phục vụ công tác tham mưu của Ban, đảm bảo mỗi quý tổ chức 1 buổi sinh hoạt khoa học. Công tác nghiên cứu, quản lý khoa học có nhiều đổi mới, bám sát chức năng, nhiệm vụ để tham mưu, đề xuất. Công tác quản lý các đề tài, đề án của Hội đồng tiếp tục được cải tiến, đổi mới theo hướng lấy chất lượng làm mục tiêu, nâng cao tính chuyên nghiệp, làm việc theo quy trình nghiên cứu khoa học... Hoạt động nghiên cứu khoa học đã góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Dân vận Trung ương.

Tuy nhiên, một số hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như hoạt động của Hội đồng còn có mặt hạn chế, tồn tại: còn chậm trong tổ chức các cuộc họp định kỳ; việc rà soát, bổ sung hoàn thiện một số văn bản liên quan đến hoạt động của Hội đồng còn chậm so với kế hoạch đề ra; sự phối hợp giữa các vụ, đơn vị trong hoạt động nghiên cứu khoa học chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả…

Tại Hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực, Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương đã thông báo, quán triệt kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017 của Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, một số định hướng trong hoạt động nghiên cứu khoa học trong thời gian tới đến các đại biểu dự Hội nghị.

Trên cơ sở đánh giá kết quả Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương đã đạt được và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng vừa qua, đồng chí Thào Xuân Sùng đề nghị Hội đồng khoa học cơ quan tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Trong đó, đôn đốc, triển khai nghiên cứu, khảo sát thực tế các đề tài, đề án năm 2016, 2017 theo kế hoạch đề ra; rà soát, hoàn thiện một số quy định, quy chế liên quan đến hoạt động của Hội đồng và hoạt động nghiên cứu khoa học của Ban; tiếp tục tham gia góp ý các báo cáo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Trung ương; xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức các sinh hoạt khoa học thường kỳ quý III và IV; phối hợp xuất bản cuốn sách “Biên niên sử công tác dân vận” và “Công tác dân vận với việc định hướng dư luận xã hội góp phần tạo sự đồng thuận xã hội”… Năm 2018, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nhiệm vụ chính trị của Ban Dân vận Trung ương, Hội đồng khoa học cơ quan sẽ tham mưu triển khai nghiên cứu 01 đề tài độc lập cấp nhà nước và 01 đề tài cấp bộ.

Tin và ảnh: Ngọc Mai

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất