Thứ Tư, 28/2/2024
Bắc Giang: Bàn giải pháp nhân rộng mô hình đảng bộ xã, thị trấn, cơ quan "Dân vận khéo"
Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Yên gợi ý các nội dung thảo luận.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Yên và đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì. Cùng dự có trưởng Ban Dân vận các huyện, TP và bí thư đảng ủy các xã, thị trấn; đại diện khối cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp trong huyện.

Sau hai năm huyện Tân Yên triển khai đánh giá công nhận đảng bộ xã, thị trấn "Dân vận khéo"; một năm áp dụng đánh giá cơ quan "Dân vận khéo" đã tạo chuyển biến tích cực. Hằng năm, các địa phương, đơn vị bám sát bộ tiêu chí để chủ động đăng ký, xây dựng kế hoạch thực hiện. Năm 2016, toàn huyện có 18/24 đảng bộ xã, thị trấn đạt từ 20 đến 24 tiêu chí; 8 cơ quan đạt 15/15 tiêu chí. Năm 2017, huyện Tân Yên có 100% xã, thị trấn và 31 cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện mô hình "Dân vận khéo".

Tại hội thảo, các đại biểu thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần khắc phục như: Ở một số nơi việc triển khai còn lúng túng, các bước tiến hành thiếu đồng bộ; chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát, vẫn còn có cơ quan, đơn vị chưa đăng ký xây dựng mô hình "Dân vận khéo". Sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền một số nơi chưa thường xuyên...

Từ những hạn chế đó, có ý kiến đề xuất với Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy từng bước hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá đảng bộ, cơ quan, đơn vị "Dân vận khéo" cho phù hợp với tình hình thực tiễn từng giai đoạn, trên cơ sở đánh giá rút kinh nghiệm hằng năm. Ngoài ra, cần đưa việc thực hiện mô hình đảng bộ "Dân vận khéo" thành tiêu chí để đánh giá Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Quá trình triển khai có sự phân công cụ thể, rõ ràng cho từng ngành, từng lĩnh vực, từng cá nhân phụ trách, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời làm tốt công tác thi đua, khen thưởng…

Hội thảo là dịp để cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu các địa phương, đơn vị nâng cao hơn nữa nhận thức về tầm quan trọng của công tác dân vận. Những ý kiến góp ý và kinh nghiệm chia sẻ trong thực hiện mô hình giúp Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu, hướng dẫn việc xây dựng, nhân rộng mô hình đảng bộ xã, thị trấn, cơ quan “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: baobacgiang.com.vn, ngày 26/10/2017

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất