Thứ Sáu, 1/3/2024
Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng trong tình hình mới
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao đổi với các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: PHÚC LƯU

Dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhân dân góp sức phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Nguyễn Văn Đồng cho biết, trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phân công cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên phụ trách công tác dân vận, chăm lo xây dựng, kiện toàn khối dân vận các cấp; thường xuyên quan tâm lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cụ thể hóa các văn bản của Đảng về công tác vận động quần chúng.

Trong công tác dân vận của chính quyền, chính quyền các cấp đã phát huy vai trò, nhiệm vụ trong quản lý, điều hành trên các lĩnh vực; vận động và phát huy nội lực toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở ngày càng vững mạnh. UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với cải cách thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân.

Về vận động nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự, qua công tác tuyên truyền, vận động, quần chúng nhân dân đã cung cấp 816 nguồn tin, trong đó có hàng trăm tin có giá trị, giúp cơ quan Công an điều tra, khám phá nhiều vụ việc, bắt giữa hàng trăm đối tượng phạm pháp. Công tác vận động đối tượng ra đầu thú cũng đạt hiệu quả cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận của một số cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể trong tỉnh còn bộc lộ những hạn chế như: chất lượng đội ngũ, hiệu quả hoạt động của một số cốt cán chưa đáp ứng yêu cầu, kỹ năng vận động, tuyên truyền, nắm bắt tình hình, phản ánh thông tin chưa kịp thời…

Củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Hồng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó ban Dân vận Trung ương cho rằng, công tác dân vận hiện nay gặp nhiều khó khăn vì một số người dân mất lòng tin với một bộ phận cán bộ, đảng viên. Vì vậy, công tác dân vận không chỉ là vận động quần chúng, mà mỗi cán bộ, đảng viên phải làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, có phẩm chất, thái độ đúng mực thì dân sẽ nghe, làm theo.

Theo đồng chí Nguyễn Hoài Bảo, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Ban Dân vận Trung ương, để nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, phải tăng cường chống tham nhũng, tiêu cực một cách quyết liệt hơn nữa, mạnh tay xử lý những đối tượng tham nhũng, tha hóa, biến chất để củng cố lòng tin của nhân dân.

Để nâng cao công tác dân vận trong tình hình mới, đồng chí Tạ Văn Sinh, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề xuất, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc trong toàn hệ thống chính trị nội dung công tác dân vận, vận động quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để từ đó mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, lực lượng vũ trang thấm nhuần và vận dụng vào thực tiễn, coi đây là một tiêu chuẩn quan trọng khi xem xét, đánh giá kết quả công tác hàng năm. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền, xem đây là trọng tâm của công tác dân vận trong thời gian tới.

Đưa ra quan điểm công tác dân vận quan trọng nhất là ở cấp cơ sở, đồng chí Trần Văn Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, cán bộ làm công tác dân vận ở cấp này cần phải gần dân, sâu sát, hiểu dân, nắm bắt, xử lý và phản ánh kịp thời những bức xúc của dân; đồng thời tiếp tục củng cố, phát huy vai trò của Mặt trận, đoàn thể trong công tác dân vận.

Về xây dựng đội ngũ những người làm công tác dân vận, đồng chí Phạm Thị Sơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cho rằng, cần chú trọng xây dựng lực lượng cốt cán trong phong trào quần chúng. Từng địa phương cần quan tâm, có chính sách hỗ trợ phù hợp để cán bộ dân vận yên tâm công tác.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao các ý kiến của đại biểu tại hội thảo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: “Chúng ta phải xây dựng niềm tin từ nhân dân, phải tạo sự đồng thuận cao từ nhân dân, chăm lo cho dân khá giả, nâng cao vị thế người dân; tiếp tục quán triệt sâu sắc vai trò, ý nghĩa của công tác dân vận, xác định công tác dân vận là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; cán bộ dân vận phải là người đi đầu trong việc vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cũng là người nắm bắt đầy đủ tình hình, thông tin từ nhân dân để kịp thời tham mưu cho Đảng, chính quyền điều chỉnh, bổ sung những chủ trương, chính sách, quy định phù hợp, sát với thực tiễn của địa phương…”.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn, ngày 09/11/2017

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất