Thứ Tư, 17/4/2024
Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm 2017
 
 Quang cảnh Hội nghị


Dự Hội nghị còn có PGS. TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; các đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương: Hà Ngọc Anh, Nguyễn Lam; các ủy viên Hội đồng khoa học cơ quan và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị Ban Dân vận Trung ương.

Năm 2017, hoạt động của Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo Ban về công tác nghiên cứu khoa học của cơ quan Ban Dân vận Trung ương. Hoạt động của Hội đồng khoa học và các hoạt động nghiên cứu khoa học đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Các đề tài, đề án đã hướng vào nghiên cứu những vấn đề khó, vấn đề còn nhiều vướng mắc trong mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, về đại đoàn kết toàn dân tộc, về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận… Kết quả nghiên cứu của các đề tài, đề án; các góp ý của Hội đồng khoa học đối với các đề tài, đề án đã góp phần quan trọng giúp lãnh đạo Ban có căn cứ, cơ sở khoa học trong tham mưu cho Trung ương về công tác dân vận ngày càng chất lượng, hiệu quả hơn.

Công tác quản lý, hướng dẫn nghiên cứu, tổ chức các hoạt động khoa học có nhiều tiến bộ, nền nếp. Đặc biệt, trong năm, Hội đồng khoa học cơ quan đã coi trọng việc đổi mới tổ chức các hội nghị, hội thảo, sinh hoạt khoa học phục vụ công tác tham mưu của Ban. Cụ thể, đã phối hợp tổ chức sinh hoạt khoa học 4 lần với 4 chuyên đề. Các chuyên đề tập trung vào các nội dung có ý nghĩa thiết thực phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của Ban và phục vụ cho công tác nghiên cứu của cán bộ, chuyên viên của Ban.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, một số hoạt động của Hội đồng chưa thực hiện đầy đủ, còn chậm trong tổ chức các cuộc họp định kỳ; việc bổ sung hoàn thiện Quy chế hoạt động còn chậm so với kế hoạch đặt ra; chất lượng nghiên cứu của một số đề tài, đề án chưa cao, chưa đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Dưới sự điều hành thảo luận của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ quan, Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu nhằm đánh giá các kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém trong công tác nghiên cứu khoa học của Hội đồng cơ quan năm 2017, đồng thời xây dựng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

 
PGS. TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
phát biểu tại Hội nghị 


Phát biểu tại Hội nghị, PGS. TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đánh giá cao hoạt động nghiên cứu, hoạt động khoa học của cơ quan Ban Dân vận Trung ương. Những đề án, đề tài đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Ban và mang tính ứng dụng cao. Các sinh hoạt chuyên đề được tổ chức thường xuyên, rất thiết thực, góp phần đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nhận thức cho cán bộ, chuyên viên của Ban. Bên cạnh đó, Hội đồng đã phối hợp thường xuyên, nhịp nhàng với một số cơ quan, bộ, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong công tác nghiên cứu khoa học trong đó có phối hợp triển khai xây dựng, hoàn thiện thuyết minh đề tài độc lập cấp nhà nước do đồng chí Trưởng Ban làm chủ nhiệm.

Trên cơ sở các kết quả đạt được, PGS. TS Vũ Văn Phúc mong muốn năm 2018 lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương tiếp tục quan tâm, coi trọng công tác nghiên cứu khoa học nói riêng và hoạt động khoa học nói chung bởi muốn tham mưu chất lượng cần nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn nghiêm túc, bài bản. Bên cạnh việc triển khai đề tài độc lập cấp nhà nước, Hội đồng cơ quan cần đặt hàng các vụ, đơn vị những chuyên đề nghiên cứu về công tác dân vận chuẩn bị cho Đại hội XIII; tăng cường sinh hoạt khoa học, tổng kết thực tiễn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ trong hệ thống dân vận…

Tin và ảnh: Ngọc Mai

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất