Thứ Sáu, 24/5/2024
Hội đồng khoa học Cơ quan Ban Dân vận Trung ương tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm 2018

Tham dự Hội nghị có PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; các đồng chí: Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Ngô Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực, các ủy viên Hội đồng khoa học cơ quan và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị Ban Dân vận Trung ương.


Đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng khoa học Cơ quan Ban Dân vận TW
 phát biểu tại Hội nghị 

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018, công tác nghiên cứu khoa học của cơ quan Ban Dân vận Trung ương tiếp tục được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực, Các công trình nghiên cứu khoa học đã có những đóng góp thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ, chức năng tham mưu của các vụ, đơn vị và của Ban Dân vận Trung ương. Hoạt động của Hội đồng khoa học và các hoạt động nghiên cứu khoa học đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Các đề tài, đề án đã hướng vào nghiên cứu những đã hướng vào những vấn đề mới, cấp thiết đang đặt ra cho công tác dân vận.

Trong năm, Ban Dân vận Trung ương triển khai và tiếp tục thực hiện nghiên cứu 07 đề tài (trong đó có 01 đề tài quốc gia và 06 đề tài cấp bộ) với các nội dung: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, “Đổi mới công tác dân vận góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”, Xây dựng và phát huy vai trò ảnh hưởng người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác dân vận hiện nay”...

Kết quả nghiên cứu của các đề tài, đề án; các góp ý của Hội đồng khoa học đối với các đề tài, đề án đã góp phần quan trọng giúp lãnh đạo Ban có căn cứ, cơ sở khoa học trong tham mưu cho Trung ương về công tác dân vận ngày càng được nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Công tác quản lý, hướng dẫn nghiên cứu, quản lý đề tài, đề án nghiên cứu khoa học ngày càng đi vào nề nếp. Việc tổ chức sinh hoạt khoa học, hội thảo, tọa đàm chuyên đề được duy trì thường xuyên, góp phần giúp cán bộ, chuyên viên nâng cao nhận thức, trình độ, kỹ năng nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh các kết quả đạt được, báo cáo của Hội đồng cũng thẳng thắn đưa ra các hạn chế, đó là: Một số các hoạt động tham mưu, nghiên cứu khoa học chưa theo kịp và đáp ứng kịp thời vơi thực tiễn công tác dân vận, khả năng dự báo, định hướng nội dung nghiên cứu có đề tài còn hạn chế…

Sau khi nghe báo cáo, Hội nghị đã nghe 9 ý kiến của các đại biểu tập trung đánh giá các kết quả đạt được, những hạn chế trong hoạt động khoa học của Ban Dân vận TW, hoạt động của Hội đồng khoa học Cơ quan năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và các vấn đề sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động, kiện toàn tổ chức Hội đồng khoa học cơ quan trong thời gian tới…


 PGS.TS Vũ Văn Phúc phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đánh giá cao hoạt động nghiên cứu, hoạt động khoa học của cơ quan Ban Dân vận Trung ương. Đồng chí nhấn mạnh: “Hội đồng khoa học Ban Dân vận Trung ương là một trong những Hội đồng có hoạt động nghiên cứu khoa học tích cực, hiệu quả”. Những đề án, đề tài được Hội đồng tư vấn, tham mưu đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Ban và mang tính ứng dụng cao. Các sinh hoạt chuyên đề được tổ chức duy trì, thường xuyên, đóng góp thiết thực và công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nhận thức cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên của Ban...

Bước vào năm 2019, PGS.TS Vũ Văn Phúc mong muốn lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương quan tâm hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học. Phát huy hiệu quả, kinh nghiệm đã tích lũy được; khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong năm trước, thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học đạt được nhiều kết quả hơn nữa, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn công tác dân vận hiện nay.

Bên cạnh triển khai các đề tài đang được nghiên cứu, Hội đồng khoa học cần khuyến khích các vụ, đơn vị trong Ban xây dựng và đề xuất những chủ đề, đề tài nghiên cứu về công tác dân vận; duy trì và tăng cường sinh hoạt khoa học, tổng kết thực tiễn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác dân vận…

Thay mặt Hội đồng khoa học Cơ quan Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng, trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đóng góp của PGS.TS Vũ Văn Phúc và các đại biểu. Đồng chí nêu rõ, trong thời gian tới, hoạt động của Hội đồng khoa học Cơ quan Ban Dân vận Trung ương tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của của Ban và của Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; phấn đấu triển khai hoàn thành các chuyên đề, đề tài đảm bảo đúng thời gian, tiến độ và chất lượng; nâng cao khả năng định hướng nội dung nghiên cứu của các đề tài khoa học. Tiếp tục theo dõi kiến nghị việc ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn tham mưu công tác dân vận; đồng thời, tham mưu sớm kiện toàn tổ chức, sửa đổi bổ sung một số nội dung quy chế hoạt đọng của Hội đồng…/.

Hoàng Phong

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất