Thứ Sáu, 21/1/2022
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng làm dân vận

  Năm 1949, trong bài báo “Dân vận”, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ ai là người làm công tác dân vận. Người viết: “Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân (Liên Việt, Việt Minh, v.v.) đều phải phụ trách dân vận”.

 • Kinh nghiệm vận động phụ nữ dân tộc thiểu số - tôn giáo

  Chiều 29/6, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo vai trò, vị thế phụ nữ dân tộc thiểu số và kinh nghiệm trong công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo ở khu vực Tây Nguyên.

 • Vai trò của người cán bộ dân vận

  (Danvan.vn) Đến với công tác dân vận, có người được đoàn viên, hội viên, đoàn thể bầu vào các Ban Chấp hành và rồi gắn bó cả cuộc đời, có người do cấp ủy, đoàn thể cử ra làm công việc liên quan tới quần chúng, có người có nghề chuyên môn tự nguyện hoạt động trong các cơ quan làm công tác dân vận.

 • Tác phong công tác của người cán bộ dân vận

  (Danvan.vn) Tác phong công tác của người cán bộ dân vận của Đảng là cách làm việc, hoạt động, liên hệ với nhân dân để thực hiện "dân vận khéo" theo chức năng được phân công.

 • Kinh nghiệm vận động quần chúng phòng, chống di cư tự do của các đồn biên phòng biên giới phía Bắc

  Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, sự chỉ đạo của cấp trên, những năm qua, các đồn biên phòng phía Bắc đã tiến hành công tác vận động quần chúng phòng, chống di cư tự do (DCTD) đạt hiệu quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, hoạt động DCTD ở biên giới phía Bắc hiện nay đang diễn ra ngày càng phức tạp, trở thành “điểm nóng” về an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

 • Thấm nhuần tư tưởng dân vận Hồ Chí Minh để vận động mọi người dân góp ý vào dự thảo các văn kiện

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra định nghĩa “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, gộp thành lực lượng toàn dân, để thực hiện những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và đoàn thể đã giao cho”(1).

 • Tâm lý người cán bộ dân vận

  (Danvan.vn) Cán bộ dân vận là cán bộ của Đảng, hoạt động trong lĩnh vực chính trị xã hội nhằm vận động quần chúng trong mọi phong trào cách mạng. Cán bộ dân vận bao gồm các cán bộ tham mưu cho cấp ủy về công tác dân vận; cán bộ các cấp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và hội quần chúng; cán bộ làm công tác dân tộc, công tác tôn giáo; cán bộ lực lượng vũ trang nhân dân làm công tác vận động quần chúng.

 • Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng đánh giá 1 năm thí điểm tổ dân vận

  Sáng 26-5, tại hội trường các ban xây dựng Đảng, Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội thảo “Đánh giá kết quả 1 năm thành lập thí điểm tổ dân vận tại thành phố Hải Phòng”. Đồng chí Nguyễn Đình Then - Ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng ban dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP chủ trì hội nghị.

 • Công tác dân vận: Hời hợt, áp đặt dễ mất lòng tin

  Bài học đầu tiên Bác Hồ để lại về công tác dân vận là phải lấy dân làm gốc. Phải thấy liên hệ chặt chẽ với dân là nguồn sinh lực vô tận đối với Đảng.

 • Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình: Tổ chức hội thảo khoa học "Ngành Dân vận Quảng Bình những chặng đường xây dựng và trưởng thành (1930-2014)"

  Sáng ngày 12/5/2015, Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức hội thảo khoa học "Ngành Dân vận Quảng Bình những chặng đường xây dựng và trưởng thành (1930-2014)". Đây là đề tài được nghiên cứu hoàn toàn mới trên địa bàn tỉnh.