Thứ Năm, 18/7/2019
 • Lắng nghe và thấu hiểu

  Trong Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận ở vùng dân tộc thiểu số có nêu: “Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và cán bộ làm công tác dân vận phải thực hiện phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "nghe dân nói", "nói dân hiểu", "hướng dẫn dân làm", "làm dân tin" và phương châm "chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả".

 • Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận: Phối hợp, liên kết trong công tác dân vận

  (Danvan.vn) Sự nghiệp xây dựng đất nước càng phát triển theo chiều rộng và chiều sâu, thì các chương trình kinh tế - xã hội càng được triển khai mạnh mẽ. Các tổ chức đoàn thể và các hội ngày càng phát triển đa dạng, các phương tiện thông tin đại chúng càng phong phú thì các yếu tố tác động vào quần chúng càng nhiều luồng, nhiều chiều, vì vậy, mỗi tổ chức phải hoạt động thích nghi với hoàn cảnh quần chúng có nhiều thông tin, chịu nhiều tác động.

 • Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong giai đoạn mới

  Trong suốt chặng đường 85 năm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định: Mọi thành tựu vĩ đại của Đảng, của dân tộc ta đều bắt nguồn từ đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, được nhân dân đồng tình ủng hộ, một lòng đi theo Đảng làm cách mạng.

 • Sáu giác quan để “Dân vận khéo”

  Những người làm công tác dân vận rất may mắn khi được thừa hưởng di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác này. Suốt đời hy sinh cho độc lập, tự do, thống nhất đất nước, hạnh phúc cho nhân dân, cho nên Người “chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

 • Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

  Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; trong đó, công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài trong mọi giai đoạn cách mạng.

 • Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận: Thông tin, báo cáo công tác dân vận (P.2)

  (Danvan.vn) Dưới đây là gợi ý đề cương báo cáo tổng kết công tác dân vận hằng năm và một số mẫu báo cáo nhanh, đột xuất.

 • Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận: Thông tin, báo cáo công tác dân vận (P.1)

   (Danvan.vn) Thông tin, báo cáo vốn là nhu cầu tự thân của mỗi cơ quan, mỗi cấp lãnh đạo, chỉ đạo, mỗi tổ chức.

 • Sinh hoạt khoa học quý III/2015

  (Danvan.vn) Ngày 16/9, Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức sinh hoạt khoa học quý III/2015 với chuyên đề "Kinh nghiệm trong giao tiếp, ứng xử, làm việc với chức sắc tôn giáo, tổ chức tôn giáo ở Việt Nam".

 • Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận: Một số hội nghị về công tác dân vận

  (Danvan.vn) Trong công tác dân vận, thường xuyên phải tiến hành các hội nghị để thảo luận, triển khai, đánh giá các hoạt động và công tác chỉ đạo của cơ quan, đơn vị, tổ chức.

 • Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận: Hướng dẫn triển khai, kiểm tra thực hiện chủ trương công tác dân vận

  (Danvan.vn) Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các chủ trương công tác dân vận là việc làm thường xuyên, là một khâu quan trọng của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng cấp trên đối với cấp dưới; của Ủy ban Mặt trận và Ban Chấp hành đoàn thể cấp trên với cấp dưới. Chủ trương công tác phải được hướng dẫn để việc thực hiện được đồng bộ, thống nhất, thông suốt tới cơ sở.

 • Cách mạng tháng Tám và bài học vận động quần chúng

  70 năm trôi qua nhưng trong tâm khảm của nhiều thế hệ người dân Việt Nam thì ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền 19/8 trong cao trào Cách mạng tháng Tám 1945 vẫn còn âm vang hào khí sôi nổi và niềm tự hào dân tộc lớn lao. Cách mạng tháng Tám 1945 thành công đã để lại nhiều bài học lịch sử vô giá, trong đó, có bài học về công tác vận động quần chúng của Đảng.

 • Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận: Báo cáo, truyền đạt chủ trương

  (Danvan.vn) Báo cáo, trình bày, truyền đạt chủ trương hay một vấn đề, một chuyên đề nào đó cho một số người nghe là công việc thường xuyên của cán bộ dân vận; đặc biệt là những người có vai trò chủ chốt.

 • 8 nhóm giải pháp kéo giảm khiếu kiện đông người ở Bến Tre

  Ngày 28/7, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm tìm giải pháp kéo giảm dân khiếu kiện đông người gây rối an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Hữu Lập - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tọa đàm. Tham gia tọa đàm có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cấp ủy, UBND, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, thành phố.

 • Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận: Điều tra dư luận, điều tra xã hội học những vấn đề liên quan tới quần chúng

  (Danvan.vn) Dư luận quần chúng là những ý kiến, lời nhận xét bàn bạc của đông người trước một chủ trương, một sự kiện, hoặc một vấn đề nào đó nảy sinh trong thực tiễn.

 • Nghiệm thu đề tài khoa học do TS. Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm chủ nhiệm

  Ngày 14/7, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp ban Đảng (cấp bộ) Đề tài “Phương hướng và giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt nam thực sự là người đại diện cho công nhân, nông dân và trí thức”, mã số KHBĐ (2013)-28 do TS. Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ nhiệm; GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Xem nhiều nhất