Chủ Nhật, 21/7/2024
THƯ CHÚC MỪNG

 

Thưa các đồng chí!

Trải qua 92 năm đóng góp vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, các thế hệ cán bộ ngành Dân vận đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dân vận, góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2022, cả nước ta vượt qua không ít khó khăn do dịch bệnh COVID-19 để lại, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế. Tình hình kinh tế - xã hội nước ta có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục đà tăng trưởng. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại, hội nhập quốc tế được tăng cường. Công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, tăng cường vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Nhiệm vụ thời gian tới còn nhiều thách thức, song với truyền thống 92 năm lịch sử vẻ vang, tôi tin tưởng ngành Dân vận sẽ nỗ lực, phấn đấu, chung sức, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó năm 2022 và các năm tiếp theo.

Trân trọng 

     BÙI THỊ MINH HOÀI

Bí thư Trung ương Đảng

     Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất