Thứ Ba, 25/6/2024
Cần Thơ: Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; đại diện lãnh đạo HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố cùng các ban xây dựng Ðảng Thành ủy... dự họp mặt.

 

Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Ban Dân vận Thành ủy qua các thời kỳ.


Tại buổi họp mặt, các đại biểu xem phim tư liệu và ôn lại truyền thống vẻ vang công tác dân vận của Ðảng trong 92 năm qua. Kế thừa và phát huy truyền thống quý báu trong công tác dân vận của các thế hệ cách mạng, ngày nay công tác dân vận hướng mạnh vào vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong thành phố hưởng ứng thực hiện; xây dựng nhiều mô hình hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Ðảng, chính quyền vững mạnh...

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Phạm Văn Hiểu khẳng định dân vận là công tác của cả hệ thống chính trị. Do đó cấp ủy đảng, cán bộ làm công tác dân vận cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thành ủy về công tác dân vận. Cấp ủy đảng, cán bộ làm công tác dân vận tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Ðảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; tập trung làm tốt công tác dân vận của các cơ quan nhà nước: tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động; xây dựng và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Hệ thống dân vận phải luôn đổi mới, nâng cao chất lượng trong công tác nghiên cứu, đề xuất, tham mưu giúp Thành ủy, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác dân vận; kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới...

Dịp này, 32 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp công tác dân vận của Ðảng được Ban Dân vận Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”.

(baocantho.com.vn) 


Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất