Chủ Nhật, 21/7/2024
Đắk Nông: Công tác dân vận có nhiều đổi mới, phù hợp với thực tiễn


Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống công tác dân vận của Đảng trong 92 năm qua.

Về công tác dân vận trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm đến nay tiếp tục có nhiều đổi mới, phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Hệ thống dân vận các cấp chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội Đảng các cấp. Hệ thống dân vận tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các hộ dân lấn chiếm đất đai trái phép trả lại cho Nhà nước.

Chính quyền các cấp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; xử lý các sai phạm liên quan đến đất đai, xây dựng; bảo đảm an sinh xã hội; cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Lực lượng vũ trang tăng cường bám nắm địa bàn, kịp thời tham mưu, phối hợp xử lý các vụ việc phức tạp tại cơ sở. Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, đoàn viên, nhân dân.

Thời gian tới, hệ thống dân vận các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra từ đầu năm. Trọng tâm là tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tổng kết, sơ kết một số đề án, chỉ thị liên quan đến công tác dân vận; lãnh đạo Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Nông lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028; tham mưu Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với các loại hình cơ sở năm 2022. Ban dân vận Tỉnh ủy sẽ khảo sát 2 dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Tuy Đức và Đắk Mil năm 2022…

(baodaknong.org.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất