Thứ Ba, 23/7/2024
Bà Rịa - Vũng Tàu: Tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho 500 cán bộ công đoàn



Báo cáo viên tại hội nghị là đồng chí Ngô Quang Khánh, Ban Quan hệ Lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thông tin đến các nội dung: Triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; Công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Trong đó, chương trình đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị sự nghiệp, trách nhiệm của người đứng đầu; Quyền và trách nhiệm của người lao động trong việc thực hiện quy chế dân chủ.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023. Luật gồm 6 chương, 91 điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

(baobariavungtau.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất