Thứ Ba, 23/7/2024
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
 

Quang cảnh hội nghị tập huấn tại Tiên Phước sáng 8/5


Đại biểu được quán triệt, triển khai Nghị quyết số 29 ngày 11/4/2023 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ XHCN, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn tỉnh” và hướng dẫn triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023. Luật gồm 6 chương, 91 điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tại buổi tập huấn, đại biểu đã trao đổi, thảo luận các vấn đề xung quanh việc triển khai Nghị quyết số 29 của Tỉnh ủy và việc tuyên truyền, triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

(baoquangnam.vn) 


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất