Thứ Năm, 18/7/2024
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngành điện quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
 
 Quang cảnh hội nghị


Hội nghị đã nghe luật gia Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Liên đoàn Lao động TP. HCM phổ biến luật cùng những điểm mới của Bộ luật Lao động và Chính sách bảo hiểm xã hội hiện hành.

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên và người lao động trong tổng công ty hiểu rõ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở là phương thức phát huy quyền làm chủ của nhân dân, biết rõ các quyền được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình, từ đó giúp nâng cao nhận thức về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở cũng như các quy định pháp luật về lao động.

Trên cơ sở đó, cán bộ, đảng viên và người lao động có thể tham gia thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị và nơi cư trú. Đồng thời qua đó phát huy quyền làm chủ và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; gắn việc thực hiện dân chủ ở cơ sở với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổng công ty.

(sggp.org.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất