Thứ Sáu, 12/8/2022

Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân

             
Trần Quốc Vượng
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN