Thứ Sáu, 12/8/2022

Có người khắc có súng, có dân là có tất cả

          
Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bài cùng chuyên mục

TẠP CHÍ IN