Thứ Sáu, 7/10/2022

Công tác dân vận, một đời tôi gắn bó!

              
Phạm Thế Duyệt
Nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, Nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN