Thứ Sáu, 21/1/2022

Đảng bộ tỉnh Hà Giang nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

               
Đặng Quốc Khánh
Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN