Thứ Năm, 20/1/2022

Đổi mới công tác dân vận ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

           
Y Thanh Hà Niê KĐăm
Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN