Thứ Năm, 20/1/2022

Công tác dân vận phát huy nguồn lực to lớn của nhân dân trong xây dựng và phát triển - Thực tiễn ở Thành phố Hải Phòng

         
Cao Xuân Liên
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN