Thứ Sáu, 7/10/2022

Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh

               
Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn
Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN