Thứ Sáu, 12/8/2022

Thực hành "Dân vận khéo" trong công tác tiếp dân

             
Nguyễn Hồng Điệp
Trưởng Ban tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN