Thứ Sáu, 22/10/2021

Kết quả tiêu biểu, bài học kinh nghiệm công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, định hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 -2026

             
Nguyễn Hồng Lĩnh
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Bài cùng chuyên mục

TẠP CHÍ IN