Thứ Sáu, 22/10/2021

Từ "Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân" đến cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

    
Lê Hồng Quang
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chánh án TT Tòa án nhân dân tối cao

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN