Thứ Sáu, 22/10/2021

Đồng hành với doanh nhân, doanh nghiệp vượt qua thách thức, thực hiện khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh

          
Vũ Tiến Lộc
Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN