Thứ Sáu, 22/10/2021

Thành phố Hồ Chí Minh - Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận trong tình hình mới

           
Nguyễn Hữu Hiệp
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN