Thứ Ba, 26/9/2023

Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

          
Phạm Thị Hải Chuyền
Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam

Bài cùng chuyên mục

TẠP CHÍ IN