Thứ Ba, 3/10/2023

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

         
TS. Thào Xuân Sùng
Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Nguyên Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN