Thứ Ba, 26/9/2023

Kết quả 05 năm thực hiện công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tỉnh Ninh Thuận

       
ThS. Chamaléa Thị Thủy
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Thuận

Các bài khác

TẠP CHÍ IN