Thứ Hai, 22/7/2024

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, phấn đấu đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc

           
Chẩu Văn Lâm
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang

Bài cùng chuyên mục

TẠP CHÍ IN