Thứ Sáu, 21/6/2024

Đổi mới phương thức nắm tình hình nhân dân của Ban Dân vận cấp ủy huyện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

       
Nguyễn Tuấn Anh
Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN