Thứ Năm, 23/5/2024

Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện tốt chức năng "đội quân công tác" trong giai đoạn mới

       
Thượng tướng Đỗ Căn
Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN