Thứ Sáu, 24/5/2024

Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

         
Phạm Thị Thanh Trà
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN