Thứ Tư, 19/6/2024

Bộ Công thương tăng cường và đổi mới công tác dân vận để chăm lo cho đời sống nhân dân và thực hiện mục tiêu kép trong giai đoạn hiện nay

        
Nguyễn Hồng Diên
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN