Thứ Sáu, 24/5/2024

Hoàn thiện quy định về xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

             
Đại tá Lê Trọng Phúc
Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Bộ Công an

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN