Chủ Nhật, 14/4/2024

Thực trạng vận hành cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ" ở Việt Nam và một số bài học kinh nghiệm

  
PGS.TS. Lê Văn Cường
Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện CTQG Hồ Chí Minh

Các bài khác

TẠP CHÍ IN